รับทำบัญชี และ
วางแผนภาษีอากร

บริษัทบัญชีที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ ทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ

รับทำบัญชี คุณภาพ และวางแผนภาษีอากรภายใต้กฎหมายไทย ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เราวางแผนร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs ไปจนถึงบริษัทรายใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจมีบัญชีที่เป็นระบบ สร้างพื้นฐานธุรกิจในระยะยาว อย่างมั่นคง สามารถใช้ข้อมูลงบการเงินเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

 

จากประสบการณ์ของผู้บริหารจากสำนักงานบัญชี RA Accounting Group ที่ยาวนานกว่า 20 ปี พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำมากมาย มาอย่างยาวนาน

บริษัทบัญชี

หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้

โทรปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำ ฟรี !

 • กิจการที่มีความเสี่ยง

  ในการถูกตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

 • กิจการที่ผู้บริหารต้องการข้อมูลทางบัญชี

  เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • กิจการมีการเปลี่ยนโปรแกรมบัญชี

  หรือทำการขึ้นโปรแกรมใหม่

 • กิจการที่ไม่มีสมุห์บัญชีประจำ

  สมุห์บัญชีไม่สามารถปิดบัญชีได้ด้วยตัวเอง หรือพนักงานบัญชีลาออก

 • ธุรกิจที่มักพบข้อผิดพลาดในการลงบัญชี

  หรือพบการทุจริตโดยผู้ปฏิบัติงานอยู่บ่อยๆ

บริการด้านทำบัญชี จัดทำบัญชีรายเดือนอย่างถูกต้อง ตามกฏหมาย เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำ เป็นไปอย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดและการทุจริต ประกอบด้วยการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินและกฎหมายที่กำหนด

บริการวางแผน ให้คำปรึกษา จัดทำและยื่นแบบ ภาษีอากรให้ตรงตามกฎสรรพากร ช่วยประหยัด ส่งมอบงานสำเร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด และยื่นภาษีได้ตรงเวลา

ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึกโดยลูกค้า ทั้งแบบรายเดือนและรายปี ช่วยในการปิดบัญชีให้มี ความถูกต้อง

บริการวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป express และปิดงบบัญชี รายเดือน/ปี พร้อมยื่นแบบกระทรวงพาณิชย์ ออกงบรายไตรมาส สำหรับบริษัทที่กำลังขยาย

บริการด้านทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เคียงข้างลูกค้ามากว่า 20 ปี

ให้บริษัทบัญชี RA Accounting Group ดูแลบริษัทของคุณในการบริการ รับทำบัญชี คุณภาพ และวางแผนภาษีอากร

การทำบัญชีอย่างถูกต้องและวางแผนภาษีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบุคคลหรือองค์กรใด ที่ต้องการเพิ่มรายได้ด้วยการลดภาระภาษี ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ

 

สำนักงานบัญชี RA Accounting Group มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจะให้บริการและเติบโตไปกับคุณ มากกว่าบริการทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร เรายังให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชี ที่ถูกบัญทึกโดยลูกค้ารายเดือน รายปี และวางระบบบัญชี โดยการประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินการของกิจกรรมในทุกๆด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อชี้แนะ เพื่อทำการปรับปรุงธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสมสูงสุด

สำนักงานบัญชี

ประโยชน์ที่ลูกค้าของบริษัทบัญชี RA Accounting Group ได้จากการใช้บริการ รับทำบัญชี คุณภาพ และวางแผนภาษี

ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การจ้างพนักงานสายบัญชี และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานบัญชีประจำ

ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ และมีการจัดทำอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายการบัญชีและประมวลรัษฎากร

ประเมินสถานการณ์ของธุรกิจ ณ ปัจจุบัน เพื่อวางแผนหรือตัดสินใจ ช่วยในการ วางแผนกำไรและควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท

แบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ ทั้งเวลา การเดินทางและค่าใช้จ่าย อีกทั้งสะดวก รวดเร็วในการได้รับบริการ

วางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ รัดกุม ลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากร ตรวจสอบของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตภายในบริษัท

ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและภาษี ตลอดการบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม