บริการของเรา
บริษัทบัญชี RA Accounting

บริการและที่ปรึกษา
ด้านบัญชีและภาษีอากร

เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเคียงข้างลูกค้ามากว่า 20 ปี สำนักงานบัญชี RA Accounting รับทำบัญชี คุณภาพ และวางแผนภาษีอากร ภายใต้กฎหมายไทย ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เราวางแผนร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs ไปจนถึงบริษัทรายใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจมีบัญชีที่เป็นระบบ สร้างพื้นฐานธุรกิจในระยะยาวอย่างมั่นคง สามารถใช้ข้อมูลงบการเงินเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ 

 

บริการด้านทำบัญชี จัดทำบัญชีรายเดือน อย่างถูกต้อง ตามกฏหมาย เพื่อให้รายงานทางการเงินที่จัดทำ เป็นไปอย่างถูกต้อง

บริการวางแผน ให้คำปรึกษา จัดทำและยื่นแบบภาษี อากรให้ตรงตามกฏสรรพากร ช่วยประหยัด ส่งมอบงานสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ให้คำปรึกษาและตรวจเช็คบัญชีที่ถูกบันทึกโดยลูกค้า ทั้งแบบรายเดือนและรายปี

บริการวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป express และปิดงบบัญชี รายเดือน/ปี

พาร์ทเนอร์ของเรา

ข้อดีของการจัดจ้างสำนักงานบัญชี RA Accounting Group

1. ลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในบริษัท เพราะมีการตรวจสอบถึงรายการซื้อขาย และรายการอื่นๆในบริษัทให้ถูกต้อง

 

2. ทีมนักบัญชีกว่า 20 ท่าน เตรียมความพร้อมกับการจัดการภาษีได้ทันเวลา เพราะข้อมูลรายงานทางการเงินต่างๆ ที่ได้มาอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางบริษัทวางแผนภาษีได้

 

3. พร้อมคุมคุณภาพโดยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี (CPA) จากบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ ได้รับการยอมรับในประเทศไทยและทั่วโลก (Big 4)

 

4. ลดต้นทุนในการจัดจ้างคนทำบัญชีภายในบริษัท สามารถเลือกจ้างเฉพาะช่วงปิดงบได้ บริการออกงบรายไตรมาส สำหรับบริษัทที่กำลังขยาย และยังไม่ต้องการจ้างผู้จัดการบัญชีประจำ หรือต้องการลดพนักงาน

 

5. ช่วยแนะข้อผิดพลาดด้านบัญชี ภาษี ระบบบัญชี แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานด้านบัญชี ภาษี ภายในกิจการของท่านมีคุณภาพ

บริษัทบัญชี RA Accounting Group ช่วยคุณปิดบัญชี และให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการของงานบัญชีและภาษี ช่วยคุณ ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทำแบบฟอร์ม ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำบัญชีและภาษีให้กับคุณ!