6 เทคนิค รับมือกับรอบปีบัญชีใหม่ ทำบัญชีง่ายๆ สบายใจหายห่วงตั้งแต่ต้นปี

เริ่มปีใหม่แล้ว สิ้นปีที่ผ่านมา ใครปวดหัวกุมขมับกับการปิดรอบบัญชี ทำบัญชีกันบ้าง

หลายๆคนอาจจะกำลังปวดหัวกับการปิดรอบบัญชี ซึ่งบางคนอาจจะถึงรอบไปแล้ว บางคนอาจจะยังไม่ถึงรอบ วันนี้เรามีเทคนิคดีๆ และความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับรอบปีบัญชีใหม่มาฝาก มาดูกันว่าต้องเตรียมตัวทำบัญชียังไงบ้าง จะได้ไม่ปวดหัวทีหลัง

รอบเวลาบัญชี คืออะไร?

คือการที่กิจการจะทำบัญชีรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นก็จะทำบัญชีสรุปออกมาว่าในเวลานั้นกิจการมีผลประกอบการเป็นอย่างไร วันสิ้นเวลากิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร รอบเวลาบัญชีจะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เริ่มต้นเมื่อไรก็ได้ เช่น รอบบัญชี 1 เมษายน – 31 มีนาคม เป็นต้น

รอบเวลาสำคัญอย่างไร

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องนำรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี การลงรายได้หรือรายจ่ายผิดรอบหรือข้ามรอบบัญชีจะทำให้ผลการคำนวญคลาดเคลื่อนและอาจจะต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับเนื่องจากภาษีไม่ครบถ้วนด้วย เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการทำบัญชี และควรวางแผนภาษีให้ดีด้วย

6 เทคนิค รับมือกับรอบปีบัญชีใหม่

  1. ตรวจทานว่าปีที่ผ่านมามีรายการปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อระวังไม่ให้มีรายการปรับปรุงอีกในปีต่อไป
  2. กำหนดวิธีการแก้ไขทบทวนคำแนะนำต่างๆ ที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี จากนั้นนำเสนอต่อผู้บริหาร
  3. กำหนดการสอบทานความถูกต้องของการทำบัญชี และสอบทานรายละเอียดประกอบการทำบัญชีทุกครั้ง เพื่อลดความผิดพลาดในการลงบัญชี 
  4. อัปเดตข้อมูลว่าบริษัทมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น สินค้าใหม่ที่ผลิตเพิ่ม มีลูกค้าใหม่ เพื่อเตรียมรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์รายการว่ามีผลกระทบกับการทำบัญชีอย่างไรบ้าง
  5. ประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง โดยกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน 
  6. อัปเดตและพัฒนามาตรฐานการทำบัญชีให้มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผล และรู้ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการทำบัญชีว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยแค่ไหน

แค่นี้ก็ไม่ต้องปวดหัวเมื่อถึงรอบเวลาแล้ว การทำบัญชีและการวางแผนภาษีถือเป็นเรื่องสำคัญ ฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบมากๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง