สิทธิ์เก็บกิน คืออะไร ทำไมเราถึงจำเป็นต้องวางแผนภาษีสิทธิ์เก็บกิน?

สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ มักจะมีทรัพย์สินที่ดินรองรับไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์กันต่อ

ไม่ว่าจะเป็นการโอนตึกแถวให้กับลูกเพื่อให้ลูกสามารถเก็บกินค่าเช่าต่อได้ หรือแม้กระทั่งการโอนสิทธิ์ในที่ดินเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลาน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ขึ้นตรงกับการเสียภาษีโดยตรงได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งมันสำคัญไฉน ทำไมเราถึงต้องหันมาวางแผนภาษีในเรื่องนี้กันเตรียมไว้

การวางแผนภาษีสำหรับสิทธิ์เก็บกิน

สำหรับใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้ว อยากจะมาลงทุนทำธุรกิจห้องเช่าเพิ่มไปอีก แต่ก็ไม่อยากจะเสียภาษีให้เยอะกว่าเดิมทวีคูณไปอีกเท่าตัวนั้น ก็สามารถเลือกโอนสิทธิ์ให้กับบุตรหรือญาติที่ยังไม่มีรายได้ เพื่อให้การเสียภาษีนั้นเป็นของบุตรหรือญาติในฐานการเสียภาษีใหม่ก็ได้เช่นกัน

ประเภทการจดทะเบียนสิทธิ์เก็บกิน

1สิทธิ์เก็บกิน คือ กรณีเจ้าของที่ดินหรืออสังหาฯ มาขอจดทะเบียนสิทธิ์เก็บกินในที่ดินหรืออสังหาฯ ให้แก่บุคคลอื่นให้เป็นผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินแทน 

2สิทธิ์เก็บกินเฉพาะส่วน คือกรณีที่เจ้าของที่ดินหรืออสังหาฯ มีหลายคน แต่เจ้าของที่ดินหรืออสังหาฯ บางคนให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินในเฉพาะส่วนของตน

3แบ่งแยกในนามเดิมหรือปลอดสิทธิ์เก็บกิน คือกรณีที่เจ้าของที่ดินหรืออสังหาฯ ได้จดทะเบียนสิทธิ์เก็บกินในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินไว้ตั้งแต่ 2 อสังหาริมทรัพย์ขึ้นไป หรือกรณีที่เจ้าของที่ดินได้จดทะเบียนสิทธิ์เก็บกินในที่ดินไว้แปลงเดียวแล้วมีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง 

4แบ่งแยกในนามเดิมหรือครอบสิทธิ์เก็บกิน คือกรณีที่เจ้าของที่ดินประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินที่ได้จดทะเบียนสิทธิ์เก็บกินไว้แล้วออกจากกัน

5เลิกสิทธิ์เก็บกิน คือกรณีอสังหาริมทรัพย์ได้มีการจดทะเบียนสิทธิ์เก็บกินไว้ ต่อมาคู่กรณีประสงค์จะเลิกสิทธิ์เก็บกินต่อกัน หรือกรณีผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินได้เสียชีวิต และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มาขอจดทะเบียนเลิกสิทธิ์เก็บกินตามผลของกฎหมาย

และนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการกระจายการเสียภาษีที่ถูกต้องตามหลักทำนองคลองธรรมและถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกประการที่เราต้องรู้ไว้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง การวางแผนภาษีล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำเสมอด้วยเช่นเดียวกัน